Souhlas s poskytováním služby

Zákazník uděluje ELITE Date souhlas se zpřístupněním obsahu celé databáze a všech zpoplatněných služeb prémiového členství před uplynutím zákonné 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a potvrzuje, že si je vědom sdělení ELITE Date, že v případě odstoupení od smlouvy s ELITE Date nemá nárok na vrácení uhrazeného členství.