Souhlas s poskytováním služby

Zákazník uděluje ELITE Date souhlas s poskytováním zpoplatněné služby prémiového členství před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a potvrzuje, že si je vědom sdělení ELITE Date , že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.